Name Title E-mail Phone
Wanpeng Wang Post-Doctoral Associate georgewwp@gmail.com (240) 314-6238
Lili Wang wangl@ibbr.umd.edu
Yuheng Yang yyh023@swu.edu.cn
Samantha Yee yeesamantha89@gmail.com
Bruce Levine brujonlev@yahoo.com (240) 314-6481
Ying Wu Postdoctoral Associate ywu@ibbr.umd.edu (240) 314-6224
Qiong Zhang Research Graduate Assistant II qiongzh@umd.edu (240) 314-6483
Shunyuan Xiao Professor xiao@ibbr.umd.edu (240) 314-6480
Harlan King harley@umd.edu (240) 314-6107